Μουσικοχορευτικές και λοιπές κινητικές δραστηριότητες

Πληροφορίες

  • Επαρχία: Πάφος
  • Διοργανωτής: Πανίκος Τρύφωνος
  • Συνδιοργανωτής/τες: Πατέρα Παναγιώτα & Σάββα Νικόλαος
  • Είδος Δράσης: Αθλητική δραστηριότητα
  • Θεματική Δράσης: Εκπαίδευση
  • Αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 320
  • Ημερομηνία έναρξης: Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2016
  • Ώρα έναρξης: 10:30
  • Ημερομηνία λήξης: Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016
  • Ώρα λήξης: 12:00
Επίδειξη χορευτικού μαθητικού τμήματος zumba και συμμετοχή όλου του Σχολείου σε περιπατητική δράση.
Σύλλογος καθηγητών, μαθητικό δυναμικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου

Μοιραστείτε το

Empty (2)