Μάθημα Ελληνικών Χορών

Πληροφορίες

  • Επαρχία: Λευκωσία
  • Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Συνδιοργανωτής/τες: Γραφείο Αθλητιμού Πανεπιστημίου Λευκωσίας
  • Είδος Δράσης: Αθλητική δραστηριότητα
  • Θεματική Δράσης: Εκπαίδευση
  • Αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 20-30
  • Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016
  • Ώρα έναρξης: 19:00
  • Ημερομηνία λήξης: Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016
  • Ώρα λήξης: 20:30
Μάθημα Ελληνικών Χορών στο ανοικτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το μάθημα είναι ανοικτό σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό) με σκοπό την διασκέδαση και ψυχαγωγία.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22842366 το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στις 12:00.

Μοιραστείτε το

Empty (2)