ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

Πληροφορίες

  • Επαρχία: Πάφος
  • Διοργανωτής: ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
  • Συνδιοργανωτής/τες: ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗΣ
  • Είδος Δράσης: Ημερίδα
  • Θεματική Δράσης: Εκπαίδευση
  • Αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 10-12
  • Ημερομηνία έναρξης: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016
  • Ώρα έναρξης: 09:00
  • Ημερομηνία λήξης: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016
  • Ώρα λήξης: 13:30
Τοπική δράσηπου απευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Πόλης Χρυσοχούςμε σκοπότην γνωριμία με το άθλημα του μπόουλιγκ. Περιλαμβάνεται η δημιουργία αυτοσχέδιου διαδρόμου μπόουλιγκ από τους μαθητές και η διεξαγωγή αλλά και η επίδειξη του αθλήματος .
Η επιλογή για την σημμετοχή στην δράση θα γίνει από τις δειλώσεις που θα κάνουν οι μαθητές στους γυμναστέ ς του σχολείου

Μοιραστείτε το

Empty (2)